My Israel Tours

MIT

 
ברירת-מחדל  |  English  |  Español  |  להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 מושב אמציה בחבל לכישאתר ארכיאולוגי חדש ומענין
                                                    
כתב: משה שאיר         צילם:  משה שאיר     www.ms-tours.com
 
זה לא מכבר ביקרתי,  כמורה דרך ומלווה למשלחת קטנה מטעם הוועד היהודי האמריקאי, ביישוב חדש בשם חרוב, הסמוך למושב אמציה אשר בחבל לכיש.( מפת האזור)

סיפור הקבוצה הממתינה ליישוב הקבע הוא מעניין כשלעצמו, קהילה מעורבת של משפחות דתיות וחילוניות צעירות המשלבות חלומות לכדי רקמה חברתית וקהילתית אחת, המעשירה את כל חבריה.

מבחינתי כמורה דרך "החי" מהיסטוריה והארכיולוגיה של ארץ ישראל, גולת הכותרת הייתה ביקור באתר ארכיאולוגי מרשים ביישוב אמציה, ולא, איני מתכוון למערות חזן הסמוכות אשר לדאבון הלב סגורות זה זמן רב לביקורים.
מדובר באתר ההולך ונחשף כעת  בסמוך לגבעת האנטנה שבאמציה.
במקום, חפירות המתבצעות על ידי רשות העתיקות באחראיות דר' יגאל ישראל ודר' דניאל וורגה ממחוז אשקלון.

כבר עם הירידה מן הרכב ניכרו פירי חפירה מחופים שקי חול וביניהם קטעי קיר בגובה חצי מטר עד מטר אחד מעוטרים שברי חרסים הטבועים בטיח היוצרים רשת זיגזג לרוחב כל הקיר.

                                                                                            
 
בהמשך הבחנתי בפיר בו בלטו אבנים דקות ואדמדמות המונחות זו על גבי זו בסדר מופתי שרמזו לי על מתקן הקשור באש ומכאן לרמז להימצאותנו  אולי בבית מרחץ.
 שמחתי כילד כאשר אישרה  המלווה שלנו את הבחנתי.

                                                                                               
בשטח נחשפו עוד ממצאים אשר הבולטים בהם : בית מרחץ (ביזנטי ככל הנראה), מעוטר רצפת פסיפס יפה ומיוחדת, ובו בולטת בריכה מלבנית אשר באחת מפינותיה מדרגות קשתיות גדולות המובילות אל תחתיתה.
 
                                                                                                    
 בשיא ההתלהבות, כאשר חשבתי שכבר מיצינו את האתר, התבקשנו לשוב לרכב ובו ירדנו לרגלי הגבעה.
 
 
כמעט בבסיס המדרון נראה פתח של מערה החצובה בסלע הקרטוני, החסום חלקית בגדר תיל.

 
                                                                                            
ירידה בכמה מדרגות חצובות והנה מתגלה עוד הפתעה, מערה גדולת ממדים ובה פזורים בכל מקום מפרכות זיתים לרוב, כאן ים בודד ושם ממל בבדידותו וסביב מפרכות שלמות רבות.


ככל שסקרתי במבטי את האולם העצום גיליתי בשוליים מתקני סחיטה בעיקר בשיטת הבד, היא הקורה המשמשת מנוף לסחיטת העקלים ובתוכם גפת הזיתים,להפקת השמן העצור בתוכה.
אגני אגירת השמן, לעיתים שניים באותו מתקן משלימים את התמונה של בית בד תעשייתי גדול  לעצירת שמן זית.


      
         
אינני מתחייב לתיארוך אך נדמה לי שהוזכרה התקופה הביזנטית בהקשר ומכל מקום ,ככל שהעבודות  המחקר תתקדמנה אפשר יהיה ללמוד עוד על האתר דרך הפרסומים והעדכונים של רשות העתיקות.


אני מצרף כאן צילומים שביצעתי במקום המעידים על עושר הממצאים הממתינים לטיפול לקראת אפשרות פתיחת המקום לציבור.

          
 
 

" ... וחכמים מתירין בכל השמנים:
בשמן שומשומין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים, בשמן פקעות, בעטרן ובנפט.
רבי טרפון אמר: אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד"
                                                                        שבת  פרק ב'  משנה  ב'

 
    
       
 
 
      מאמר  בידיעות אחרונות – יום שני, ד' באדר תשע"ב – 27.2.2012
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים